İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Borusan Otomotiv Grubu, tüm şirketlerinde; yasal, uluslararası mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın temeli kabul eder. Yasal değişikleri takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar. Çalışanların sağlıklarını korumayı ve güvenli çalışmayı, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda;

  • • "Önce Sağlık ve Güvenlik” bilinciyle hareket eder,
  • • Çalışanlarımızın maruz kalabileceği potansiyel tehlikeli durum ve ortamları tespit edip, risk seviyelerine uygun olarak gerekli önlemleri alır ve tehlikeyi bertaraf eder,
  • • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirir,
  • • Çalışanlarımızın sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet gösterir, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önler,
  • • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli bilinçlendirir
  • • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapar,
  • • Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirler ve uygular,
  • • Çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri konusunda bilgilendirmeni sağlayarak takibini yapar
  • • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt ederHakan Tiftik
Borusan Otomotiv
İcra Kurulu Başkanı

Borusan Oto
ISO 45001 Sertifikamız

Sertifikayı Görüntüle

Uluslararası İş Sağlığı ve
Güvenliği Ödülümüz

Ödülü Görüntüle